Vill du använda engelska och hjälpa till med texter?

Organisation: 
  • RealStars, Ideell Förening
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Internationellt arbete i Sverige
Kvinnor

RealStars vill kommunicera ett viktigt budskap även på engelska i olika sociala medier. Vi har behov av något som hjälper oss med översättningar av blogginlägg och andra liknande texter, alternativt för att kontrollera och förbättra redan översatta texter.

De ämnen våra texter handlar om är oftast: sexuella kränkningar, prostitution, människohandel, mänskliga rättigheter, föreläsning i skolan, sexualundervisning, den svenska sexköpslagen, efterfrågan på prostitution, sexköpare, med mera.

När och var ska uppdraget genomföras: 
När och var det passar dig.
Specifika önskemål eller information: 
Duktig i engelska, gärna genom erfarenhet från engelskspråkiga länder. Toppen om engelska är ditt modersmål. Gärna intresse för mänskliga rättigheter och samhällsfrågor.
Minimiåtagande: 
2 st texter.
Adress: 
Södra Larmgatan 6
41116 Göteborg
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.