Vi söker en strukturerad, positiv och kommunikativ verksamhetssamordnare.

Organisation: 
  • Refugees Welcome Stockholm
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan

Vi söker dig som är en trygg ledare, älskar organisationsstruktur och vill kombinera dina organisatoriska talanger med samhällsnytta.

Uppdraget innebär att vara länken mellan styrelsen och ledningsgruppen samt projektledarna.

Verksamhetssamordnarens huvudsakliga uppdrag är att:

  • Samordna och leda ledningsgruppen och projektledarna samt stötta deras arbete med projektansökningar och projektutvärderingar.
  • Bevaka verksamheten och se till att de uppdrag, mål och strategier styrelsen och/eller årsmötet har beslutat om genomförs.​
  • Skapa struktur och ansvara för den akuta beredskapen.
  • Rapportera verksamheten genom ekonomi, organisation och utveckling till styrelsen och eventuell tredje part​

RWS är en relativt ny organisation med väl fungerande verksamhet och arbetar för att hitta en lika väl fungerande och långsiktig organisatorisk stabilitet. Därför kommer rollen som verksamhetssamordnare innebära stor frihet i att hitta former för kommunikation, samordning och arbetsledning som kan etableras i organisationen.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Vi söker någon som kan börja snarast/omgående och är bosatt i Stockholm.
Specifika önskemål eller information: 
Det är viktigt att du som verksamhetssamordnare är väl införstådd med och skriver under på föreningens syfte, värdegrund och det opinionsarbete RWS bedriver.
Minimiåtagande: 
Allt arbete inom RWS sker ideellt. Du förväntas kunna lägga åtminstone sju timmar i veckan på uppdraget, som fördelas efter eget ansvar och behov.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.