Röda Korset

Sedan 2013 har Röda Korset i Uppsala bedrivit en psykosocial gruppverksamhet för barn i åldrarna 6-12 år som har eller riskerar psykisk ohälsa till följd av krig och flykt.

Organisation: 
Röda Korset
Plats: 
Uppsala

Du är tillsammans med en till frivilligledare ansvarig för att medverka i att planera, starta och driva mentorskap med fokus på föreningslivet

Organisation: 
Röda Korset
Plats: 
Uppsala