Mentor till flyktingfamiljer sökes!

Organisation: 
  • Röda Korset, Örebro
Plats: 
  • Örebro
  • Örebro
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

Röda Korset samarbetar med Örebro Kommun och hjälper flyktingfamiljer att komma in i samhället och söker och utbildar i samband med detta mentorer. Familjerna är endera kvotflyktingar som kommer direkt från sitt hemland eller flyktingläger eller kommunplacerade som fått asyl efter att ha varit i Sverige en tid. Familjerna talar hemlandets språk, men de kommunplacerade talar ofta också lite svenska.

Uppdraget som mentor innebär att man skapar kontakt med familjen, i början med hjälp av tolk. Röda Korset kompletterar och hjälper till med de individuella behoven och intressena tillsammans med kommunens mottagningsenhet. Som mentor kan du bland annat få hjälpa till att förklara innehåll i brev, träna svenska, kontakta myndigheter, visa hur samhällsservice fungerar, skaffa möbler, visa runt i Örebro med mera.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Behovsstyrt. Familjerna är i stort sett självgående efter ett år.
Specifika önskemål eller information: 
Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Vi ser gärna att du har kunskapar/erfarenhet av olika kultur, språk och funktionsvariationer. Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är lugn och trygg i dig själv samt har god självkännedom. Du är även nyfiken, lyhörd och flexibel, samt kreativ och empatisk. Röda Korset kommer att intervjua dig. Du får viss Röda Korset-utbildning och kommer att få skriva på ett tystnadslöfte. Kommunen kräver utdrag ur polisens belastningsregister, kategori HVB-hem (går att beställa gratis på polisens hemsida).
Minimiåtagande: 
Kommer vi överens om tillsammans.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.