Språkverkstan i Stockholm söker språktränare

Organisation: 
  • Röda Korset, Region Stockholm
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Kultur
Social gemenskap

Språkverkstan är en frivillig träna-svenska verksamhet för migranter, som bygger på möten mellan människor i grupp. Språkverkstan har funnits sedan 2004 och hela tiden utvecklats och nu är vi 5-6 språktränare och ca 100 deltagare per kväll/em, måndag-fredag.

Språktränaren leder undervisningen. Deltagarna i verksamheten har olika bakgrund och förkunskaper i svenska. En del kommer regelbundet, andra någon gång. Du som är språktränare är förutom deltagarna vår viktigaste byggsten för att skapa de möten och levande samtal som innebär att deltagarnas språkutveckling underlättas.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Verksamheten pågår i Åsö vuxengymnasiets lokaler på Blekingegatan, måndag - fredag, eftermiddag eller kväll.
Specifika önskemål eller information: 
Ingen utbildning krävs, erfarenhet av leda grupp är en merit. Du har social kompetens och tycker att det är roligt att möta människor. Du kommer att få en introduktion, där du "går bredvid" hos andra språktränare. Tillgång till läromedel finns till viss del, vi har också datorer som kan användas av språktränarna i undervisningen.
Minimiåtagande: 
Helst 1 gång i veckan men minst 1 gång varann vecka under terminen.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.