När det oförutsedda händer

Organisation: 
  • Röda Korset, Solnakretsen
Plats: 
  • Stockholm
  • Solna
Ändamål: 
Kris- och samhällsberedskap
Mänskliga rättigheter

Vi inom Röda Korset i Solna söker fler frivilliga till vår krisberedskapsorganisation. ​​När en kris eller katastrof inträffar drar samhällets skydds- och räddningssystem igång. Röda Korsets insatser är ett komplement till samhällets insatser och består av ​krisstöd/psykosocialt stöd som att tillgodose grundläggande behov som någon att prata med, tak över huvudet på våra Mötesplatser, smörgåsar och dryck, filtar, möjlighet att ladda mobilen, ordna en lekhörna för barnen och få relevant information. Vårt motto: Ingen skall lämnas ensam i en katastrof.

Som frivillig i Röda Korset ställer du upp med din tid och ditt engagemang i enlighet med våra grundprinciper och värderingar. I gengäld kan vi erbjuda viss utbildning och ett meningsfullt uppdrag.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Gruppmöten en gång i månaden - kvällstid - på någon av våra Mötesplatser som finns på Råsundavägen 145 och i Bergshamra centrum. Närvara vid krissituationer när något oväntat händer, platsen kan variera.
Specifika önskemål eller information: 
Intresserad av att tillsammans med andra frivilliga inom Röda Korset Solna stödja människor i kris. Vi har två kretsar: Råsundavägen 145 och i Bergshamra centrum och vi vill gärna ha flera frivilliga till båda dessa. Läs mera om vår verksamhet på vår hemsida https://kommun.redcross.se/solna/ Vi arbetar med att kontinuerligt utbilda våra frivilliga.
Minimiåtagande: 
Gruppmöte en gång i månaden
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.