Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Som biträdande kassör kommer du att arbeta mycket nära föreningens kassör. Du stöttar kassören i uppgiften att se till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs. Tillsammans ska ni också sköta den löpande bokföringen i lokalföreningen.

Plats: 
Göteborg

Din roll som revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Du ska läsa protokoll från styrelsemöten och granska de diskussioner som förts och de beslut som har fattats.

Plats: 
Göteborg

Att vara valberedare innebär framförallt ett demokratiuppdrag för att se till att medlemmarna har god möjlighet att välja de förtroendevalda som är mest lämpade att leda föreningen.

Plats: 
Göteborg

Din roll som ekonomisk revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska att styrelsen hanterar föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Du ska fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten.

Plats: 
Göteborg

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg.

Plats: 
Göteborg

Två nya verksamhetsledare för Röda Korsets Ungdomsförbunds läxhjälp och språkcafé i Bergsjön sökes. Som verksamhetsledare deltar man i verksamheten på tisdagar mellan 17-19 eller onsdagar mellan 17-18.30 på Bergsjöns bibliotek.

Plats: 
Göteborg

Jourhavande Kompis är en chattjour där unga pratar med unga. Du som frivillig bemannar jouren minst två pass per månad samt närvarar på månadsmöten som hålls av verksamhetsledarna en gång per månad. I chatten får du möta unga upp till 25 år som vill och behöver prata med någon.

Plats: 
Göteborg

Transitgruppen är en del av ett nätverk av organisationer som besöker Sagåsens ankomstboende i Kållered. På Sagåsen träffar vi barn, unga och familjer som befinner sig i asylprocessen och vi strävar efter att ge dem ett positivt inslag i en annars stressig och påfrestande miljö.

Plats: 
Göteborg

Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan. Det finns många anledningar till varför unga inte äter frukost, men resultatet är ofta detsamma. Det är svårare att klara skolan på tom mage.

Plats: 
Göteborg

Vill du vara med och göra skillnad? Är du intresserad av att hjälpa unga med deras läxläsning, se dem utvecklas - och utvecklas själv på köpet? Då är uppdraget som en av två verksamhetsledare för en nystartad läxhjälp på Älvstrandens bibliotek på Lindholmen något för dig!

Plats: 
Göteborg