Biträdande kassör - Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Som biträdande kassör kommer du att arbeta mycket nära föreningens kassör. Du stöttar kassören i uppgiften att se till att samtliga verksamheter sätter upp en budget och att föreningens ekonomiska riktlinjer följs. Tillsammans ska ni också sköta den löpande bokföringen i lokalföreningen. Ni har även kontakt med de olika verksamheterna gällande deras ekonomi och hjälper dem med fondsökningar och löpande ekonomiarbete.

Uppdraget som biträdande kassör innebär också att du är styrelseledamot. Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg. I uppdraget som styrelseledamot ingår att förvalta föreningens beslut, att leda föreningens arbete och att representera föreningen. Styrelseledamöterna har själva möjlighet att definiera hur arbetet kommer läggas upp och fördela arbetet efter intresse och ambition. Idag har styrelsen möte var 14:e dag, och varje möte tar i snitt två timmar. Mötena hålls i centrala Göteborg.

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i styrelsen, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.

Hälsningar,
Valberedningen Göteborg

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Göteborg under verksamhetsåret 2018/2019.
Specifika önskemål eller information: 
Som biträdande kassör lär du dig hur en sköter en föreningsekonomi. Uppdraget lämpar sig speciellt bra för dig som pluggar ekonomi, redovisning eller förvaltning och samtidigt vill ha erfarenhet av styrelsearbete. Vi tror ett du har genuint intresse för föreningens arbete och vill bidra till det främst genom din kunskap om ekonomi och budgetarbete. Du är noggrann och saklig och har ett starkt intresse för mänskliga rättigheter samt tycker om att möta nya människor.
Minimiåtagande: 
Uppdraget beräknas ta 5-10 timmar per vecka.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.