Jourhavande kompis söker verksamhetsledare!

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Social gemenskap

Jourhavande kompis är en nationell chattjour för barn och ungdomar upp till 25 år som upplever att de har det svårt i vardagen. Verksamheten drivs av Röda Korsets Ungdomsförbund. Jourhavande kompis ska sätta den som hör av sig till jouren i centrum genom aktivt lyssnande. Utifrån perspektivet att vi är kompisar, inga experter, medverkar vi till att de som hör av sig kan förändra synen på sina problem eller få känna stöd i vardagen. Jourhavande kompis strävar efter att ge hjälp till självhjälp. Samtalen kan handla om allt från olika typer av utnyttjanden/utsatthet till frågor om kärlek och kroppen.

Uppdragets innehåll
Verksamhetsledaren ansvarar för planering, drift och uppföljning av den lokala jourverksamheten i enlighet med organisationens riktlinjer. Verksamhetsledaren samordnar arbetet i den lokala jouren, där alla i verksamhetsgruppen aktivt deltar i driften av verksamheten och bemanning av chatten. Verksamhetsledarna har det övergripande ansvaret för den lokala jourverksamhetens ekonomi, schemaläggning, bemanning, rekrytering, utbildning, marknadsföring, handledning, lokal samordning, kvalitetssäkring av verksamheten och interna kontakter inom organisationen. Vi ser helst att du kan vara aktiv under minst ett år och att du så småningom även kan vara aktiv i jouren efter utbildning. Engagemanget kräver några timmars arbete per vecka. Engagemanget låter dig utvecklas och lär dig en massa samtidigt som det är en bra erfarenhet inför framtiden! Låter det här som något för dig?

När och var ska uppdraget genomföras: 
Göteborg
Specifika önskemål eller information: 
I uppdraget ingår det en utbildning för jourhavande kompis samt en utbildning för verksamhetsledare. Röda Korsets ungdomsförbund står för kostnaden för båda utbildningarna.
Minimiåtagande: 
Vi ser helst att du kan vara aktiv under minst ett år och att du såsmåningom även kan vara aktiv i jouren efter utbildning. Engagemanget kräver några timmars arbete per vecka.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.