Styrelseledamot - Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Styrelsen har huvudansvar för organisationens verksamheter och du får därigenom en unik inblick i allt som Röda Korsets Ungdomsförbund gör för att bidra till ett mer medmänskligt samhälle i och runt Göteborg. I uppdraget som styrelseledamot ingår att förvalta föreningens beslut, att leda föreningens arbete och att representera föreningen. Styrelseledamöterna har själva möjlighet att definiera hur arbetet kommer läggas upp och fördela arbetet efter intresse och ambition. Idag har styrelsen möte var 14:e dag, och varje möte tar i snitt två timmar. Mötena hålls i centrala Göteborg.

Röda Korsets Ungdomsförbund är en stor organisation med många verksamheter. Det gör att styrelsearbetet har goda förutsättningar att bli varierande och engagerande. Organisationen erbjuder vidareutbildningar för uppdraget. Arbetet innehåller alltifrån administration och verksamhetsledning till kampanjer och kontakt med de löpande verksamheterna. Styrelsen är även ansvarig för volontär- och ideologiutbildningarna. Det du tar med dig från ett styrelseuppdrag är erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning, samt nya vänner och kontakter.

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Det går bra att kandidera till flera av de utlysta uppdragen i föreningen, men du kan bara bli vald till ett av dem. Vill du kandidera till fler så får du gärna ange vilket av uppdragen du är mest intresserad av.

Hälsningar
Valberedningen Göteborg

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Göteborg under verksamhetsåret 2018/2019.
Specifika önskemål eller information: 
Som ledamot av styrelsen är du beredd att ägna tid och engagemang åt att leda föreningens arbete. Det är värdefullt om du har en god förmåga till självständigt arbete och är bra på att läsa in och skaffa dig överblick över föreningens verksamhetsområden. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete och tidigare medlemskap i organisationen ser vi som meriterande. Vi ser gärna att du har en utbildning och/eller erfarenheter som ligger nära föreningens verksamhetsområden.
Minimiåtagande: 
Styrelseuppdraget beräknas ta mellan 4-7 timmar i veckan.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.