Valberedare - Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Att vara valberedare innebär framförallt ett demokratiuppdrag för att se till att medlemmarna har god möjlighet att välja de förtroendevalda som är mest lämpade att leda föreningen. Valberedningen föreslår nya kandidater till föreningens olika förtroendeposter och är därigenom en nyckelgrupp för föreningens fortsatta utveckling. Vi söker personer som tar uppdraget på allvar och som vill bidra till att Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg ska växa till en mer stabil förening med ännu starkare möjligheter att hjälpa fler.

I valberedningen kommer du att samordna och driva hela rekryteringsprocessen såsom att utvärdera organisationens behov, utforma kravprofiler och annonser, göra urval, hålla intervjuer och slutligen föreslå kandidater till ledningsuppdrag. Du kommer att utveckla dina sociala och organisatoriska förmågor samtidigt som du får möta människor med många olika kompetenser och bakgrunder. De flesta personer som kandiderar till ideella uppdrag brinner för socialt arbete och har ett starkt engagemang, vilket smittar. Valberedande är ett bra sätt att nätverka.

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Hälsningar,
Valberedningen Göteborg

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs i Göteborg verksamhetsåret 2018/2019.
Specifika önskemål eller information: 
Vi ser gärna att du har erfarenhet av rekryteringsprocesser. Föreningsvana är meriterande. Du har lätt för att skapa relationer och tycker att det är roligt att knyta nya kontakter. Utöver det har du nytta av ett starkt intresse för människor och organisation. Du kommer att vara med att bygga det lag som leder föreningen.
Minimiåtagande: 
8 timmar/månad, främst under senare delen av verksamhetsåret.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.