Verksamhetsrevisor - Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Göteborg

Din roll som revisor är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Du ska läsa protokoll från styrelsemöten och granska de diskussioner som förts och de beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar och måste vara förenliga med föreningens ändamål. En av dina främsta uppgifter är att se till att styrelsen genomför det beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat. Du ska granska föreningens demokratiska processer och värna medlemmarnas intressen. Över året har du kontinuerlig kontakt med föreningens ledningsgrupper och nyckelpersoner. Kanske är du med som adjungerad under ett eller flera styrelsemöten.

Röda Korset Ungdomsförbund är en rikstäckande organisation. Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Tillsammans skapar vi trygga rum, förebygger fördomar och sprider medmänsklighet. Lokalföreningen i Göteborg har idag 12 verksamhetsområden som bland annat sysslar med att hjälpa till med läxor, stödja unga nyanlända, arrangera event och bedriva chattjour för ungdomar.

Hälsningar,
Valberedningen Göteborg

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget utförs i Göteborg under verksamhetsåret 2018/2019
Specifika önskemål eller information: 
Som revisor är du beredd att ägna tid och engagemang åt ditt uppdrag. Du har lätt för att läsa in, förstå och skapa dig en överblick över föreningens verksamheter och processer. Du tycker att det är roligt och intressant med detaljfrågor och du är noggrann i ditt arbete. En förutsättning för att lyckas i ditt uppdrag är att du har lätt för att knyta relationer och bra på att samarbeta.
Minimiåtagande: 
Uppdraget som revisor beräknas ta 1-2 timmar i veckan.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.