Var med och påverka! Bli valberedare för Röda Korsets Ungdomsförbund Helsingborg!

Organisation: 
  • Röda Korsets Ungdomsförbund, Helsingborg
Plats: 
  • Skåne
  • Helsingborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter

Röda Korsets Ungdomsförbund Helsingborg grundades 2012 och har sedan dess arbetat med att försöka lindra och hindra mänskligt lidande på hemmaplan. Styrkan i styrelsearbetet har legat bakom uppstarten av våra tre befintliga verksamheter som under året grenats ut. Styrelsen består för närvarande av sju eldsjälar som önskar få utökning på plats för att effektivisera arbetet i syfte att kunna ställa upp för ännu fler barn och ungdomar. Det är här som Du kommer in i bilden, vi söker dig som vill påverka och bli valberedare.

Valberedningens arbete är jätteviktigt. Arbetet handlar om att skapa en fungerande grupp som kan jobba bra tillsammans. På föreningens årsmöte beslutas vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens arbete gör att medlemmarna kan fatta beslut om en styrelse som de vet har blivit tillfrågade i förväg och som har tid och kunskap för att genomföra sitt uppdrag. Valberedningen är årsmötets organ och alltså helt fristående från styrelsen.

Känner du att detta uppdrag tilltalar dig och att du skulle passa in i vårt team? Tveka inte att höra av dig till oss!

När och var ska uppdraget genomföras: 
Som valberedare får du möjligheten att välja dina egna arbetstider.
Specifika önskemål eller information: 
Vi söker eldsjälar som är 15 år och äldre.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.