Samariterna

Samariternas logotyp

Samariterna är en ideell organisation där högsta prioritet ligger på att varna och värna om trafikanters säkerhet och hälsa. Vårt ledord är medmänsklighet med allt som är levande och vi är idag verksamma i både Västra Götaland och Värmland.
Uppdrag som trafikolyckor, punkteringar, skräp längs vägarna och viltolyckor är bara några få exempel på uppdrag i vår vardag. Samariterna genomför också hundsök och söker efter försvunna människor, kör skadade fåglar till fågelcentral eller veterinär och vi hjälper också ensamma människor med enkla uppdrag.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag