Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och intressanta fakta från andra studier om ideellt engagemang.

Volontärbarometern 2016: Ideellt engagemang förbättrar hälsan

Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.

- Genom att vara volontär gör jag skillnad för andra, säger en volontär i undersökningen. Jag får också mycket glädje tillbaka genom att möta människor som brinner för samma sak.

Volontärerna säger att förutom att de hjälper och stödjer andra mår bättre, växer som personer och får mer sammanhangskänsla. Dessutom ger det ideella engagemanget människor möjlighet att göra sin röst hörd och förbättra samhället.

-Volontärbarometern visar att det ideella engagemanget betyder otroligt mycket för såväl individen som för samhället i stort, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Därför är vi också glada att så många unga personer väljer att engagera sig.

Hjälpa och stödja andra viktigast för volontärerna

Nästan alla som söker uppdrag via Volontärbyrån gör det för att de vill hjälpa och stödja andra människor och förbättra samhället genom sitt engagemang. Men även fördelar för individen själv, som att få ett mer meningsfullt liv och utvecklas som person är viktiga drivkrafter.

Ta del av fler resultat från undersökningen. Läs hela Volontärbarometern 2016 här >

Volontärbyrån i siffror - 2016

226 000 besök på www.volontarbyran.org
7581 förmedlade intresseanmälningar från volontärer
3155 publicerade ideella uppdrag 
586 aktiva ideella organisationer

Volontärbarometern 2015: Flest vill engagera sig för flyktingar

Ett mycket stort engagemang för nyanlända, många förstagångsvolontärer och ett stort intresse för fortsatt engagemang. Det kännetecknar 2015 års volontär i Volontärbyråns undersökning Volontärbarometern. För elfte året i rad har vi kartlagt volontärernas engagemang.

Var tredje volontär anger att flyktingsituationen var det som fick dem att ta steget och göra en ideell insats. Det innebar att integration och asyl blev det mest populära ändamålet för engagemang (42 procent), följt av barn och unga och social utsatthet. Hela 30 procent av de som engagerade sig hade aldrig tidigare varit volontärer. Många unga ville engagera sig och 45 procent var under 35 år gamla. Så många som 95 procent av volontärerna kan tänka sig att engagera sig ideellt framöver, och även här står uppdrag inom integration högst i kurs.

-Under hösten gjorde många väldigt stora insatser för att stödja människor på flykt, och det är glädjande att se att så många vill fortsätta att engagera sig, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Dessutom är det väldigt många unga människor som vill göra skillnad, tvärtemot vad många kanske tror. Vi ser också att volontärer helst vill engagera sig långsiktigt snarare än att vara ”engångsvolontärer”.

Läs hela Volontärbarometern 2015 här.

Befokningsstudien om ideellt engagemang

​I rapporten Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992-2014 presenterar forskare vid Ersta Sköndal högskola en undersökning av svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Studien har föregåtts av fyra tidigare befolkningsstudier (1992, 1998, 2005 och 2009). Läs hela befolkningsstudien här.

Andel av den vuxna befolkningen i Sverige som arbetat ideellt 2014
Män: 53%  
Kvinnor: 48 % 

Genomsnittligt antal timmar per månad som de aktiva arbetar ideellt
Män: 17 timmar
Kvinnor: 13 timmar
Totalt: 15 timmar

Fakta om Sveriges ideella sektor

  • Det finns 200 000 föreningar i Sverige
  • Sammanlagt har svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer
  • Inom sektorn finns det förutom de ideella 150 000 anställda på hel- eller deltid, vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige
  • Dessutom omsätter den ideella sektorn 150 miljarder kronor per år, vilket är ca 4% av BNP

Källa: Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, 

av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002)

Nyheter & tips

Söker du praktisk erfarenhet av att planera och organisera arbetet med frivilliga? Vill du bli en fena på organisationssupport och ge fler möjligheten att engagera sig ideellt?
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Man och två kvinnor sitter vid ett bord
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.
Två personer klättar på en klättervägg
Tycker du att det är svårt att beskriva er verksamhet och era aktiviteter som uppdrag? Här nedan får du några handfasta råd som hjälper dig att formulera volontäruppdrag.