Tre personer sitter och samtalar

Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt? Vad är det som motiverar dem?

Efter en genomgång av vad som kännetecknar motivation och drivkrafter hos människor är du med och skapar innehållet i denna medskapande workshop. Du får tillfälle att diskutera och reflektera över motivation i ideellt engagemang och fundera på hur ni i er organisation kan skapa de bästa förutsättningarna för att de frivilliga ska trivas. Fokus för workshopen är erfarenhetsutbyte och gemensamma samtal utifrån ämnet motivation. Kom och var med och skapa en inspirerande träff där du kan få nya kontakter och utbyta idéer med andra ideella organisationer.
 

Deltagare: Workshopen passar dig som är anställd eller frivillig i en ideell organisation och vill få inspiration och perspektiv kring ideellt engagemang.

Omfattning: 2-4 timmar

Aktuella datum och anmälan

Våra schemalagda utbildningstillfällen kan vara kostnadsfria eller mot en deltagaravgift. Läs mer om vad som gäller för varje unikt tillfälle nedan.

Vi har inga aktuella utbildningstillfällen just nu.

Anpassad workshop

Tycker du den här workshopen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra workshopen i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Marita Ghafouri, utbildningsansvarig 0761-60 33 51.

Nyheter & tips

Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Namninsamling Volontärer från Amnesty
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"