Collections

Volontärbyråns webbplats är en annonsplats för ideella uppdrag. Vi vill med webbplatsen inspirera människor att bli volontärer och ge organisationer möjlighet att hitta fler volontärer.
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
Volontärbyrån gör det enklare för organisationer att hitta frivilliga. Vi förmedlar volontäruppdrag från ideella organisationer i hela Sverige och utbildar i frågor om ideellt engagemang.
Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.
Tips och råd till dig som vill engagera dig ideellt
Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.
Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Nu i april ges två tillfällen för dig som vill lära dig mer om motivation i ideellt engagemang och hitta strategin för hur du i din förening kan engagera framtidens volontärer.
Två handböcker
Volontärbyråns två handböcker hjälper er och är ett stöd i arbetet med att skapa hållbara strukturer för det ideella engagemanget. Fram till den 8 april kan du beställa våra böcker till kampanjpris!
Det här är en karta över de kategorier av ideella uppdrag som finns på Volontärbyråns webbplats.
Det här är en karta över innehållet på Volontärbyråns webbplats.
Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt? Vad är det som motiverar dem?
Namninsamling Volontärer från Amnesty
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
Köp en av våra populära handböcker eller rapporter och utveckla dig och din organisation.
Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
Under 2017 delade Volontärbyrån ut utmärkelsen "Årets volontär" för första gången för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige.