Collections

Volontärbyrån vill inspirera fler att bli volontärer. Just nu har vi extra fokus på unga och har gjort en film om några fina människor som hittat sin grej i engagemanget.
Volontärbyråns två handböcker hjälper er och är ett stöd i arbetet med att skapa hållbara strukturer för det ideella engagemanget.
Volontärbyråns webbplats är en annonsplats för ideella uppdrag. Vi vill med webbplatsen inspirera människor att bli volontärer och ge organisationer möjlighet att hitta fler volontärer.
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
Volontärbyrån gör det enklare för organisationer att hitta frivilliga. Vi förmedlar volontäruppdrag från ideella organisationer i hela Sverige och utbildar i frågor om ideellt engagemang.
Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.
Tips och råd till dig som vill engagera dig ideellt
Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.
Söker du praktisk erfarenhet av att planera och organisera arbetet med frivilliga? Vill du bli en fena på organisationssupport och ge fler möjligheten att engagera sig ideellt?
På Volontärbyrån värnar vi om våra användares personliga integritet och nu har vi uppdaterat våra användarvillkor.
Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Det här är en karta över de kategorier av ideella uppdrag som finns på Volontärbyråns webbplats.
Det här är en karta över innehållet på Volontärbyråns webbplats.