Deltagare Volontärbyråns utbildning

Lär dig att skapa förutsättningar för en volontärvänlig organisation och lägga en stabil grund för de frivilliga i din organisation.

”Tack för en fantastisk utbildning som har gett mig många användbara verktyg i min roll samt bra inspiration!”

Birgit, Läkare utan gränser

"Jag gick därifrån med många bra tips på vad vi i min organisation bör tänka på i vårt arbete med frivilliga. Precis vad vi behövde!"

Kursdeltagare 2017

Aktuella datum och anmälan

Våra schemalagda utbildningar kan vara kostnadsfria eller mot en deltagaravgift. Läs mer om vad som gäller för varje unikt utbildningstillfälle.

Stockholm 1-2 februari

Stockholm 19-20 maj

Beskrivning:
Under vår tvådagarsutbildning får du veta varför människor engagerar sig ideellt, hur du kan engagera fler frivilliga i din organisation och hur du kan planera arbetet med volontärer. Du får praktiska verktyg och konkreta metoder för hur din organisation kan ta tillvara på människors engagemang, involvera frivilliga i verksamheten och följa upp arbetet. Vi ger dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra organisationer samtidigt som du får öva på verktygen och metoderna. Du får kunskaper för att engagera rätt person på rätt plats i din organisation.

En välstrukturerad volontärverksamhet är en förutsättning för att möta både individens och organisationens behov och förväntningar. Därför ger vi dig kunskap om hur du kan ta tillvara på människors engagemang utifrån deras egen motivation och drivkraft, för att de ska trivas och stanna hos er och bidra till organisationens utveckling.

Ur innehållet:

  • Ideellt engagemang – Vem engagerar sig och varför?
  • Involvera frivilliga i verksamheten – Organisationens resurser, volontärpolicy, volontärsamordnarens roll
  • Förbered för engagemang – Identifiera organisationens behov och skapa uppdragsbeskrivningar
  • Nå ut till volontärer – Budskap och vägar att hitta frivilliga, hur tar vi emot intresseanmälningar?
  • Rätt person på rätt plats – Matchning, introduktion och kurser för volontärer
  • Ge engagemanget en bra start – Volontärernas motivation och drivkrafter
  • Följa upp och utveckla – Utvärdera volontärverksamheten

Deltagare: Utbildningen passar dig som är ny i din roll eller jobbat ett tag men som vill få inspiration och idéer kring hur du kan arbeta med frivilliga i din organisation.

Omfattning: 14 timmar fördelat över två dagar

Handboken: ”Att leda frivilliga i föreningslivet” ingår

Ladda ner kursbeskrivning här

Anpassade utbildningar

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett utbildningstillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar så hjälps vi åt att hitta rätt utbildning.

Mejla förfrågan eller ring Marita Ghafouri, utbildningsansvarig 0761-60 33 51.

Kontakta oss >

 

 

Nyheter & tips

Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.
Tycker du att det är svårt att beskriva er verksamhet och era aktiviteter som uppdrag? Här nedan får du några handfasta råd som hjälper dig att formulera volontäruppdrag.