En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet.

Beskrivning

Denna utbildning ger dig och din organisation olika perspektiv på ideellt engagemang och konkreta verktyg för att ta tillvara på människors motivation och drivkraft. Du får veta hur ni kan utgå från ert eget syfte och mål för att fånga upp engagemanget och involvera fler frivilliga i er organisation. Vi går igenom hur engagemanget ser ut i Sverige idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta våra föreningar för att fånga upp framtidens frivilliga.

Under utbildningen blandar vi teori med praktiska tips och verktyg. Du som deltagare spelar en aktiv roll och du får möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet med de andra organisationerna.

Ur innehållet;

  • Engagemang ur individens perspektiv – Vad kännetecknar det ideella engagemanget i Sverige? Vad motiverar människor att engagera sig ideellt? Hur kan ni som organisation arbeta motivationstärkande?
  • Organisationens visioner och mål – Vilket syfte har din organisation? Vad har ni för behov och utvecklingsmöjligheter? Vad vill ni åstadkomma?
  • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut något av engagemanget? Metoder i att identifiera och formulera volontäruppdrag.
  • Framtidens engagemang– Trender och framtidens utmaningar. Hur kan ni förbereda er för framtiden? Hur kan ni behålla de frivilliga? Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Deltagare: Utbildningen passar dig som är anställd eller frivillig i en ideell organisation och vill få inspiration och perspektiv kring ideellt engagemang.

Omfattning: 7 timmar under en heldag

Ladda ner kursbeskrivning här

Aktuella datum och anmälan

Våra schemalagda utbildningar kan vara kostnadsfria eller mot en deltagaravgift. Läs mer om vad som gäller för varje unikt utbildningstillfälle.

Stockholm 15 mars 2018

Uppsala 20 mars 2018

Anpassade utbildningar

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett utbildningstillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar så hjälps vi åt att hitta rätt utbildning. Mejla förfrågan eller ring Marita Ghafouri, utbildningsansvarig 0761-60 33 51.

Nyheter & tips

Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.
Tycker du att det är svårt att beskriva er verksamhet och era aktiviteter som uppdrag? Här nedan får du några handfasta råd som hjälper dig att formulera volontäruppdrag.