Fem personer sitter runt ett bord och spelar spel

En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.

"Väldigt bra för de organisationer som inte kommit så långt med inkluderingsarbetet att få möjlighet att reflektera kring frågorna."

Kursdeltagare 2017

"Jag fick med mig nya tankar och vinklar som jag kan ta vidare i mitt arbete."

Kursdeltagare 2017

Vem är välkommen i er förening? Som förening väljer vi själva vilka som är välkomna i vår förening. Men det är viktigt att detta val är medvetet. Som deltagare får du en introduktion i normer och normkritik relaterat till föreningslivet. Du får möjlighet att reflektera över vad ni som förening gör som kan verka exkluderande. Vi går också igenom begreppet mångfald och varför det är viktigt varför ni själva behöver reflektera över vad mångfald betyder i just er förening. Vidare får ni möjlighet att utbyta erfarenheter med andra samt tips och verktyg i hur ni kan arbeta inkluderande.

Ur innehållet;

  • Grunder i normer och normkritik
  • Varför mångfald?
  • Inkludera fler
  • Rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv

Deltagare: Utbildningen passar dig som är anställd eller frivillig i en ideell organisation och som vill lära sig grundläggande kunskaper om hur ni kan bli mer inkluderande som organisation.

Omfattning: 7 timmar fördelat på en heldag

Handboken: "Att inkludera fler i föreningslivet" ingår

Ladda ner kursbeskrivning här

Aktuella datum och anmälan

Våra schemalagda utbildningar kan vara kostnadsfria eller mot en deltagaravgift. Läs mer om vad som gäller för varje unikt utbildningstillfälle. 

Just nu finns inga inplanerade utbildningstillfällen. 

Anpassade utbildningar

Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett utbildningstillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort. Mejla förfrågan eller ring Marita Ghafouri, utbildningsansvarig 0761-60 33 51.

Nyheter & tips

Bild med volontärer på scen från Kulturernas Karneval 2017_ Fotograf Sandra Eriksson
Via Volontärbyrån kan föreningar annonsera efter volontärer även på engelska. Syftet är att föreningar på så sätt ska kunna nå fler volontärer, och även engagera nya målgrupper.
Namninsamling Volontärer från Amnesty
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"