Solna

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för ensamma äldre runtom i Sverige sedan 2008. Vi har idag ca 60 fikagrupper med ca 600 volontärer. Nu söker vi dig som vill göra en meningsfull insats och hjälpa ofrivilligt socialt isolerade äldre till en gemenskap igen.

Organisation: 
Äldrekontakt
Plats: 
Solna

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Plats: 
Solna

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för ensamma äldre runtom i Sverige och även i Solna. Våra värdfamiljer bjuder hem de äldre på fika och pratstund.

Organisation: 
Äldrekontakt
Plats: 
Solna

Agera kvinnojour söker nya volontärer inför hösten 2018. Som volontär har du möjlighet att delta i en fantastisk gemenskap med ett stort engagemang. Du kan t.ex.

Organisation: 
Agera kvinnojour
Plats: 
Solna

Tilia är en ideell förening som startades 2012 och vi finns idag rikstäckande genom vårt chatt- och mailstöd samt lägerverksamhet. Genom dessa funktioner fyller vi ett glapp i samhället under kvällar, helger och lov.

Organisation: 
Tilia
Plats: 
Solna