Solna

Vad är ett vittnesstöd? Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder vittnen och målsägande medmänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet för vittnen och målsägande i samband med domstolsförhandlingen.

Plats: 
Solna

Arbeta med förekommande sysslor i vårt kafé.
Stödja människor som kommer till mötesplatsen.
Vid behov hjälpa till med uppackning av varor.
Hjälpa till med kassan i vår butik

Plats: 
Solna