Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission driver ett antal boenden för unga ensamkommande som idag lever i stor ovisshet. Behovet av sammanhang och vuxenkontakt är stort. Vårt uppdrag är att erbjuda aktiviteter via volontärgrupper för att möta dessa behov.

Plats: 
Stockholm