Stockholms Stadsmission

Vi söker volontärer som kan hjälpa oss med hämtning och transport från såväl fasta donatorer som engångsgåvor, huvudsakligen i norra delen av Storstockholm.

Plats: 
Stockholm