Sundbyberg

Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan. Det är svårare att klara skolan på tom mage.

Plats: 
Sundbyberg

Var fjärde person under 18 år uppger att de inte äter frukost minst en dag i veckan. Det är svårare att klara skolan på tom mage.

Plats: 
Sundbyberg

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

Plats: 
Sundbyberg

Vill du engagera dig i en feministisk förening för att stötta och stärka unga tjejer och transpersoner? Nu söker vi på Stjärnjouren volontärer till vår stödjande verksamhet för att kunna ge stöd till fler unga tjejer och unga transpersoner.

Plats: 
Sundbyberg

Är du intresserad av att jobba med våldspreventivt arbete på hög- och mellanstadieskolor i Sundbyberg? Vill du få erfarenhet av att hålla i workshoppar och föreläsningar? Bli volontär i Stjärnjourens utåtriktade arbete! Vi håller bland annat i workshoppen Vad är okej sex?

Plats: 
Sundbyberg

Rädda Barnen söker svarare till vår stödchatt Kärleken är fri som stöttar ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Att vara svarare innebär att tillsammans med en annan volontär besvara vår chatt vardagkvällar.

Plats: 
Sundbyberg

Rädda Barnen söker svarare till vår stödchatt Kärleken är fri som stöttar ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Att vara svarare innebär att tillsammans med en annan volontär besvara vår chatt vardagkvällar.

Plats: 
Sundbyberg