Stockholm: Administratör till rekryteringsgruppen

Organisation: 
  • Svenska Djurambulansen
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Djur
Kris- och samhällsberedskap

Vi söker nu en person som kan vara med och stärka föreningen som administratör i vår rekryteringsgrupp i Stockholm. Har du erfarenhet/intresse av administration och rekrytering? Vi söker dig som kan hjälpa oss att rekrytera nya chaufförsvolontärer i Stockholm.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet. Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju, därefter körtest och medåkning med befintliga volontärer för att bedöma den sökandes lämplighet.

Arbetet som chaufför hos Svenska Djurambulansen är ett viktigt uppdrag och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen medan man har ansvaret för djurambulansen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift.

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar. Utöver det så har Stockholm i dagsläget ett jourschema som täcker jouren för att ha en djurambulans i jour, och nu är målsättningen att få en till djurambulans i jour då det är en ständig ökning av utryckningar.

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som kan vara administratör i rekryteringsgruppen som idag består av: en teamleader, två intervjuare och en administratör.

Ditt uppdrag som administratör innebär bland annat:

  • ta emot och svara på intresseanmälningar
  • ​ringa sökande om deras ansökan behöver kompletteras
  • mailhantering
  • bokning av intervjuer
  • anmälningar till informationsmöte

Läs mer om föreningen:
www.svenskadjurambulansen.se
www.facebook.com/svenskadjurambulansen
https://www.youtube.com/channel/UCBwnVIS1IMX1i929C_3Devw

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget utförs mestadels hemifrån, med telefonmöten/telefonsamtal för avstämning med gruppen. Gruppen ses ungefär en gång i månaden och du är även välkommen på våra volontärsmöten för chaufförer så att du lär känna föreningen. Du får en grundlig introduktion i föreningen och får även åka med i djurambulansen under en dag för att lära dig mer om vårt uppdrag. Vi vill att du kan engagera dig långsiktigt (1-2 år) och har erfarenhet av (eller intresse för) HR och rekrytering.
Specifika önskemål eller information: 
Vi tror att du som person har erfarenhet inom administration och har god datorvana, framförallt i office-paketet. Du har en god samarbetsförmåga och kommunicerar väl i både text och tal. Du bör ha en vilja att utvecklas och lära dig nya saker för att utveckla verksamheten då föreningen är ung och utvecklas framåt hela tiden. Du kommer ingå i ett team av drivna personer som leder Stockholms läns dagliga verksamhet. I Stockholm finns cirka 40 volontärer som turas om att ha jour.
Minimiåtagande: 
Vi tror att du behöver vara med på telefonmöte 1 gång per vecka och möte ungefär 1 gång per månad. Dagligt arbete i form av mail och kommunikation med andra ansvarsposter ingår, vi uppskattar nedlagd tid för denna kommunikation med totalt 4h i veckan.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.