Stockholm: rekryterare/intervjuare av nya volontärer sökes.

Organisation: 
  • Svenska Djurambulansen
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Djur
Kris- och samhällsberedskap

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan hålla intervjuer med nya chaufförs volontärer 1 gång i månaden (5h), centralt i Stockholm.

Uppgiften som chaufför hos Svenska Djurambulansen är ett viktigt uppdrag och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen medan man har ansvaret för djurambulansen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift.

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar. Nu är målsättningen att få en till djurambulans i jour då det är en ständig ökning av utryckningar.

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som är duktig på att intervjua nya sökande.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet. Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning av lämplighet genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Vi söker dig som kan hålla intervjuer med nya chaufförsvolontärer 1 gång i månaden (5h), centralt i Stockholm (i dagsläget använder vi lokaler på Medborgarskolan, Hagagatan). Hittills har intervjuer utförts en lördag i månaden mellan kl 9-14.
Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du kan engagera dig långsiktigt (1-2 år) och har erfarenhet av eller intresse för rekrytering och intervjuteknik.
Minimiåtagande: 
1 dag i månaden (cirka 5h) löpande.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.