Svenska kyrkan, Gustaf Vasa församling Stockholm

I Sabbatsbergsbyn, där Gustaf Vasa har sin samtalssmottagning, ligger flera äldreboenden. Församlingen har kontinuerlig kontakt med boende och pensionärer. Flera vill gärna komma ut på en liten promenad, särskilt som våren är i antågande.

Plats: 
Stockholm

I Gustaf Vasa kyrka, vid Odenplan i Stockholm händer det något nästan varje dag. Vi har ett rikt musik och gudstjänstliv, men också utrymme för samtal och eftertanke. Vårtid är också konfirmationstid.

Plats: 
Stockholm

Under tidig vår, sommar och höst samlas boenden, personal samt anhöriga till alla de som bor på något av de fyra vård och omsorgsboenden i närheten av Gustaf Vasa Kyrka i vad som kallas för Sinnenas Trädgård i Sabbatsbergsbyn.

Plats: 
Stockholm

Varje söndag firar vi mässa i Gustaf Vasa kyrka. Kyrkan är nyöppnad efter mer än ett och ett halvt års renovering. Det gäller också köket och caféavdelningen som är belägen i ett av kyrkans fyra kapell; St. Markuskapellet. Det brukar komma mellan 15-35 personer på kyrkkaffet efter gudstjänsten.

Plats: 
Stockholm