Svenska kyrkan, Gustaf Vasa församling Stockholm

Gustaf Vasa församlings kyrka ljuder ofta av vacker musik, både vid gudstjänster och enskilda konserter. Som kyrka möter vi alla åldrar, och det är viktigt att alla åldrar speglas i vårt musikutbud. Emmanuel, vår musiker, håller därför just nu på att bygga upp en barnkör, men han behöver hjälp.

Plats: 
Stockholm