Kyrktaxichaufför

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Hedemora, Hussby och Garpenbergs församling
Plats: 
  • Dalarna
  • Hedemora
Ändamål: 
Religion
Social gemenskap
Äldre

Vill du köra människor som inte själva kan ta sig till gudstjänster i vår församling på söndagar?
Du väljer en eller fler söndagar du kan under en termin. Du hämtar vederbörande hemma hos sig, går på gudstjänsten och kör hem dem. Du får bilersättning.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget sker under en eller flera söndagar till och från någon av våra kyrkor i församlingen. Vilken söndag och till vilken gudstjänst kommer vi överens om.
Specifika önskemål eller information: 
Körkort
Minimiåtagande: 
Det tar ca 2 timmar i anspråk under en söndag. Du väljer själv om du vill köra en eller flera gånger.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: