Har du tröttnat på uttrycket "Vi och dom"? - Bli språkstöd!

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Lextorps församling
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Trollhättan
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Social gemenskap
Upplysning och folkbildning

Vill du stötta nyanlända som vill lära sig det svenska språket och samtidigt vidga dina egna vyer?

Då har vi uppdraget för dig! Vi behöver fler språkstödjare till vårt språkcafé i Lextorpskyrkan.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Tisdagar kl. 13-15 i Lextorpskyrkan, Trollhättan
Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning krävs, däremot en nyfikenhet och öppenhet gentemot andra människor. Vi hjälps åt med samtalsunderlag.
Minimiåtagande: 
Minst 2 ggr/mån och gärna varje vecka
Adress: 
Lantmannavägen 155
461 63 Trollhättan
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: