Gudstjänstvärd på äldreboende

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Religion, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Praktiska uppgifter

Uppdraget är att tillsammans med diakon och präst besöka Ersboda vård och omsorgsboende. Volontärens uppgift är att ansvara för att ta med kaffebröd från kyrkan till samlingen på äldreboendet. Under samlingen bistår volontären de äldre genom att servera och samtala m.m. Efter samlingen hjälper volontären till med att plocka undan disk.

Specifika önskemål eller information: 
Du bör vara intresserad av kontakt med äldre människor.
Minimiåtagande: 
Tre gånger/termin.
Adress: 
Trattgr 1G
906 25 Umeå
När och var genomförs uppdraget: 
Tisdagar en gång i månaden, kl 13.30 - 15.00. Plats Ersboda vård och omsorgsboende som ligger endast 50 meter från Ersbodakyrkan. Volontären träffar präst och diakon i Ersbodakyrkan kl. 13.30.
Anmäl intresse

Anmäl intresse