Gudstjänstvärd på äldreboende

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling
Plats: 
  • Västerbotten
  • Umeå
Ändamål: 
Religion
Social gemenskap
Äldre

Uppdraget är att tillsammans med diakon och präst besöka Ersboda vård och omsorgsboende. Volontärens uppgift är att ansvara för att ta med kaffebröd från kyrkan till samlingen på äldreboendet. Under samlingen bistår volontären de äldre genom att servera och samtala m.m. Efter samlingen hjälper volontären till med att plocka undan disk.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Tisdagar en gång i månaden, kl 13.30 - 15.00. Plats Ersboda vård och omsorgsboende som ligger endast 50 meter från Ersbodakyrkan. Volontären träffar präst och diakon i Ersbodakyrkan kl. 13.30.
Specifika önskemål eller information: 
Du bör vara intresserad av kontakt med äldre människor.
Minimiåtagande: 
Tre gånger/termin.
Adress: 
Trattgr 1G
906 25 Umeå
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: