Svenska logicinstitutet

Vi är en ideell förening som jobbar med integrationen för de nyanlända i det svenska samhället. Vi söker någon som vi kan ställa frågor till angående integrationen i svenska samhället. Vi behöver ta del av information om hur vi kan få kontakt med olika föreningar.

Plats: 
Stockholm