Tamam Göteborg

Varje onsdag under skolterminerna anordnar ungdomsorganisationen Tamam ett språkcafé på Älvstrandens bibliotek på Lindholmen. Språkcaféet är tänkt att fungera som en mötesplats för unga från olika delar av staden, både nya och gamla göteborgare.

Organisation: 
Tamam Göteborg
Plats: 
Göteborg