Tamam Stockholm söker kassör

Organisation: 
  • Tamam
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Sedan starten i Lund 2008 har Tamam bedrivit verksamheter och aktiviteter för barn, unga och unga vuxna. Vårt motto är "Vänskap utan gränser" och vår vision ett samhälle där det inte ska spela någon roll vad du heter, hur du ser ut, var du kommer ifrån eller var du bor för hur du blir bemött av andra människor och samhället.

Då vi är en ungdomsorganisation är vi i behov av såväl medlemmar som frivilliga. Tack vare ert deltagande och stöd kan vi fortsätta vårt arbete för mångfald, antirasism och ungas samhällsengagemang.

Just nu söker Tamam Stockholm en kassör för verksamhetsåret 2017/2018 (ditt uppdrag påbörjas innan årsmötet 2018, därför ser vi gärna att du vill fortsätta som kassör året ut)

Som kassör sköter du organisationens ekonomi, vilket bland annat innebär att söka viktiga uppdrag, deklarera och skriva budgetförslag. Tidigare erfarenhet av liknande sysslor är meriterande, men absolut inget krav. Kanske studerar du ekonomi och vill kombinera dina studier med ett spännande uppdrag? Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill utveckla dina kunskaper inom området och få en meriterande erfarenhet på cv:t!

En ny styrelse har tillsats, men vi saknar fortfarande en kassör. Så tveka inte. Skicka en intresseanmälan med en beskrivning av dig själv, vad som intresserar och engagerar dig samt vad du har för tidigare erfarenheter.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Stockholm 2017-2018 (2019).
Specifika önskemål eller information: 
Vi kräver inte att du ska ha någon särskilt utbildning men ju större erfarenhet av ekonomi och/eller styrelsearbete, desto bättre!
Minimiåtagande: 
Som engagerad i en styrelse ska du ha möjlighet att ha möte med styrelsen 1 gång var 3:e eller 4:e vecka och utöver det kunna lägga cirka 1-2 timmar i veckan på dina uppgifter.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.