Wonsa - World of No Sexual Abuse

Wonsa - World of No Sexual Abuses logotyp

Genom behandling, forskning och utbildning arbetar vi för en värld utan sexuella övergrepp.

Hjärtat i Wonsas verksamhet är vår specialistklinik, där läkare och terapeuter med
särskild kunskap om psykologiska skador efter incest och andra sexuella övergrepp
möter patienter som utsatts för sexuella övergrepp.