Tjejjouren Väst söker kassör till styrelsen

Organisation: 
  • Tjejjouren, Väst
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter

Som kassör i styrelsen är dina uppgifter att sätta dig in i inkomster, utgifter, försäkringar, hantering av medlemsavgifter samt attestering. Meriterande är tidigare erfarenhet av styrelsearbete och/eller ideell verksamhet, kunskaper i andra språk än svenska och engelska. Du kanske har utbildning eller praktisk erfarenhet av arbete med ekonomi, eller är intresserad av att lära dig mer om föreningsekonomi. Föreningen har en anställd budgetansvarig, vi har också en auktoriserad revisor samt bokföringsfirma.

Vi ser gärna att din ansökan innehåller en kort beskrivning av dig, vad du skulle vilja bidra med till styrelsen och eventuella tidigare erfarenheter som du tänker att du kan ha nytta av i uppdraget.

Intresserad? Skicka in en intresseanmälan snarast.

Med vänliga hälsningar

Tjejjouren Västs valberedning

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget genomförs från och med årsmötet i mars 2018 till och med årsmötet i mars 2019 med chans till omval.
Specifika önskemål eller information: 
Arbetet som kassör kräver regelbundna möten med föreningens anställda budgetansvarige. Dessa möten måste ske dagtid cirka en gång per månad. Sökande bör ha ett intresse för frågor som rör barn och ungas rättigheter och jämställdhet, samt en vilja att lägga några timmar i veckan av sin fritid på ideellt engagemang. Inga specifika utbildningar, erfarenheter eller språkkunskaper krävs.
Minimiåtagande: 
Sökande bör beräkna tid för möten två gånger i månaden, samt några timmar övrigt arbete per vecka. Tiderna för uppdraget är flexibla.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.