Vill du besöka skolor och diskutera hur våld mot barn ska hanteras och förebyggas?

Organisation: 
  • UNICEF, Sverige
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Ekonomisk/social utsatthet
Internationellt arbete i Sverige

UNICEF Sverige ansvarar för insamlings- och informationskampanjen Operation Dagsverke där elever i Sverige stöttar elever i andra länder. Under hösten 2018 fokuserar kampanjen på Albanien och temat våld i skola. De svenska skolor som medverkar i kampanjen erbjuds besök från våra barnrättsinformatörer som kommer ut till skolorna och berättar mer om årets tema. Vi behöver nu fler barnrättsinformatörer.

Stämmer följande för dig?:

  • Känner du engagemang för barnrättsfrågor och vill bidra till förändring?
  • Vill du interagera och engagera elever, visa film och bilder, göra övningar och diskutera?
  • Kan du åka ut till skolor på dagtid under höstterminen 2018?

Då har du rätt bakgrund och får gärna söka uppdraget.

Läs mer om Operation Dagsverke här; https://unicef.se/operationdagsverke

När och var ska uppdraget genomföras: 
Det kommer in förfrågningar till UNICEF Sverige från skolor som vill få besök av en barnrättsinformatör. Tillsammans planerar vi då vem som kan ta det uppdraget, hur det ska genomföras och när. Du kan alltså tacka ja och nej till de förfrågningar som kommer in, utifrån hur det passar. Men vi vill att du planerar för att besöka minst tre skolor under höstterminen. Vissa uppdrag finns på andra orter än där du bor och då frågar vi om du vill resa dit. UNICEF Sverige står för rese- och boendekostnader.
Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att vara informatör eller utbildare men det är självklart en merit. Du bör i alla fall tycka om att kommunicera, leda en grupp och kunna ta ansvar för att planera upplägg och genomförande. För detta uppdrag är det viktigt att du känner engagemang för UNICEF och vill uppmärksamma barnrättsfrågor. Om du blir antagen som barnrättsinformatör kommer du att gå en kostnadsfri utbildning den 29-30 september på Elite Hotel Arcadia i Stockholm. Det är en förutsättning att först gå utbildningen innan du kan engagera dig som barnrättsinformatör. Vi kommer att gå igenom alla ansökningar och lämna besked under vecka 34.
Minimiåtagande: 
Delta på utbildningshelg den 29-30 september och besöka minst tre skolor under kampanjen Operation Dagsverke, hösten 2018.
Adress: 
S:t Eriksgatan 46 c
10420 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.