Bli Uppsala Stadsmissions ansikte utåt!

Organisation: 
  • Uppsala Stadsmission
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter
Politisk påverkan

Vi söker nu dig som vill synas som en representant för Uppsala Stadsmission på olika arrangemang såsom mässor, manifestationer, kampanjer och andra event. Det här är ett uppdrag för dig som känner att det är svårt att lova upp dig på ett regelbundet volontäruppdrag.

Som eventvolontär för Uppsala Stadsmission blir du vårt ansikte utåt på olika platser där vi engagerar oss. Cirka en gång per månad blir du kontaktad om olika uppdrag som är på gång där du kan göra en punktinsats och tar sedan ställning till om det är något du har möjlighet att delta i.

Några arrangemang som är på gång är

  • Åter win-win: ett samarbete med Forumgallerian och Gränbystadens galleria där vi finns på plats och samlar in gåvor till våra second-hand butiker, som allmänheten kan lämna när de är i närheten.
  • Julkampanjen: informera om hur läget ser ut för de som har det sämst i Uppsala och hur allmänheten kan hjälpa till.
  • Julaftonsfirande: hjälpa till inför och under vårt julaftonsfirande.

Men vi skickar också ut andra uppdrag löpande som du själv får avgöra om du har möjlighet att engagera dig i.

Genom din insats kan vi bli ännu mer synliga och göra att fler Uppsalabor får upp ögonen för de som behöver extra stöd och för våra verksamheter.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdragen kan utföras på olika tider beroende av uppdrag.
Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller utbildning, vi ser alltid till att du får den information du behöver genom oss. Vi tror att det är en fördel om du tycker om att möta människor och är engagerad för våra frågor.
Minimiåtagande: 
Minst två arrangemang per termin.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.