×

Varningsmeddelande

Då utbildningen är fullbokad har du placerats på väntelistan och erbjuds plats ifall vi får återbud.

Motivera och behålla frivilliga, STOCKHOLM

Datum: 
22 januari 2019
En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang.

OBS, utbildningen är fullbokad!

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Tid:

9.00-16.00

Var: 
I centrala Stockholm, exakt plats meddelas i bekräftelsen.
För vem: 
Ideella organisationer med verksamhet i Stockholm stad. Ett fåtal platser för övriga deltagare. Max 3 deltagare per förening.
Kostnad: 
Kostnadsfri för ideella organisationer i Stockholm, övriga deltagare betalar en deltagaravgift på 1 800 kr.
Kontaktperson: 
Johan Dahlén Strömgren, johan.dahlen@volontarbyran.org
Övrig information: 
Lunch och fika samt utbildningsmaterial ingår. Avanmälan efter 15 januari faktureras med en avgift på 500 kr. Detta som ersättning för våra utlägg och förberedelsetid.
Anmälan: 
Avbryt