VÅGA HJÄLPA

VÅGA HJÄLPAs logotyp

Våga Hjälpas vision är att skapa förutsättningar för att individen ska ha ett vardagsengagemang på sina egna villkor. Vi vill sänka tröskeln och göra det enkelt, roligt och betydelsefullt att engagera sig. Det innebär att Våga Hjälpa verkar för att vara en plattform där individer ska mötas för att hjälpa varandra. Föreningen bildades i Örebro 2015 och flyttade formellt till Stockholm kort därefter. Sedan dess har föreningen fått finansiering från bland annat Stockholm stad för sitt arbete.