Varken Hora Eller Kuvad

Vi söker engagerade kvinnor och män som vill arbetar för att förebygga och motverka kvinnoförtryck och alla former av våld mot kvinnor genom att exempelvis vara ute i skolor och på fritidsgårdar i förorten där vi träffar målgruppen.

Plats: 
Malmö