Mot psykisk ohälsa och sexuella övergrepp - bli volontär hos Vi vågar!

Organisation: 
  • Vi vågar!
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Kvinnor
Mänskliga rättigheter

Organisationen Vi vågar! söker volontärer som brinner för att göra skillnad.

Vi vågar! är en organisation som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa samt sexuella övergrepp. Att vara en del av Vi vågar! innebär att du aktivt arbetar enligt föreningens ledord - ett samhälle där alla får finnas.

När du väljer att bli volontär hos Vi vågar! väljer du själv vilka uppdrag du ska åta dig, föreningen har till exempel ett unikt stödpersonsystem, en chatt och telefonjour, möjlighet att verka som föreläsare eller som projektdeltagare i antingen någon av våra samtalsgrupper eller samarbeten med bland annat skolor. En heldagsutbildning lägger grunden för ditt volontärskap och du utbildas kontinuerligt av både föreningen och externa aktörer.

Föreningens huvudmålgrupp är barn och unga även om Vi vågar! är noga med att erbjuda alla individer ett stöd, såväl individuellt som heltäckande.

Obligatorisk volontärutbildning den 8/9, utbildningen motsvarar en heldag och hålls i Stockholm, du kan antingen delta på plats eller via Skype.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Från och med april. Du kan engagera dig varifrån i landet du än bor. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Specifika önskemål eller information: 
Alla volontärer får all utbildning av föreningen.
Minimiåtagande: 
Valfritt
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.