Organisationen Vi vågar! Söker ansvarig för sociala medier

Organisation: 
  • Vi vågar!
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter
Upplysning och folkbildning

Vi vågar! Söker nu en ansvarig för sociala medier. Organisationen arbetar med mänskliga rättigheter, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa varav vi önskar att du brinner för våra verksamhetsfrågor. Som ansvarig för sociala medier kommer du tillsammans med ordförande för föreningen rapportera kring vad som händer i föreningen, kommentera nyheter, samhällsförändringar och annat som är av vikt. Du kommer att arbeta med Instagram och Facebook. Uppdraget förutsätter att du har enkelt för det kommunikativa, delar våra värderingar och vill vara med i en utvecklingsprocess.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Där du befinner dig, kontinuerligt
Specifika önskemål eller information: 
Intresse för samhällsfrågor, vilja att skapa dialog och förändring, lätttillgänglig för kommunikation då uppdatering hela tiden behöver vara synkad med allt från nyheter till andra organisationers arbete. Du behöver ha lätt för kommunikation och självständigt kunna uttrycka dig.
Minimiåtagande: 
30 minuter dagligen, vissa dagar upp till en 1 timme, andra ingenting. Beroende av nyheter och annat.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.