Jag får vara med om fantastiska möten mellan människor.

Evgeni Leonov är engagerad i Kompis Sverige.

Det bästa med att vara volontär är alla fantastiska möten jag får vara med om där jag träffar en massa varma och intressanta människor som lär mig väldigt mycket. Tack vare mitt engagemang i Kompis Sverige har jag fått nya vänner för resten av livet. 

Om Kompis Sverige ​​

Kompis Sverige verkar för att bygga vänskap och förebygga utanförskap. Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. Vår vision är att sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Vi vill öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor.

Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar.  Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut.

 

Sök ett uppdrag för att stödja och hjälpa andra