Bli jourhem åt ett djur och hjälp en medmänniska!

Organisation: 
  • VOOV Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Djur
Mänskliga rättigheter

När du blir jourhem till Voov Göteborg tar du under en begränsad tid emot ett djur i ditt hem som tillhör någon som försöker lämna en våldsam relation.

Våld i nära relationer är ett omfattande problem med allvarliga konsekvenser för de som utsätts. När det finns djur i familjen blir det extra komplicerat. Djuret riskerar att utsättas för hot och våld som en led i våldsverkarens utövande av makt och kontroll. När våldsutsatta människor med husdjur behöver ta sig till skyddat boende uppstår ett problem – de flesta kvinnojourer och andra skyddade boenden har djurförbud på grund av allergier. Det leder till att många våldsutsatta stannar kvar i relationer för att skydda djuren själva, trots hot och våld.

På grund av detta bildades VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, en ideell förening som arbetar för att underlätta uppbrottet från våldsutövaren. Detta genom att erbjuda ett tillfälligt jourhem för den våldsutsattas husdjur under tiden som den våldsutsatta vistas på skyddat boende. VOOV finns på flera olika platser i landet och kommer nu att återuppta placeringsverksamheten i Göteborg under våren 2018. Arbetet görs i samarbete med socialtjänst, polis, länsstyrelse och kvinnojourer.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Göteborg med omnejd
Specifika önskemål eller information: 
Du får inte ha djurförbud för att kunna bli jourhem och innan du kan bli aktiv medlem så kontrolleras du mot Länsstyrelsens register och belastningsregistret. Vi söker hem till hundar, katter, burdjur, fåglar, exotiska djur m.m.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv vilken typ av djur du kan ta emot - vi strävar efter placeringar som passar så bra in i din vardag som möjligt! Du vårdar djuret i ditt hem på din egen tid, ev. kostnader står ägaren för. VOOV Göteborg hjälper till med överlämning (ca 2 timmar/överlämning dagtid) och stöttning under jourtiden.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: