Hjälp flera att lämna en våldsam relation utan att behöva lämna sin bästa vän!

Organisation: 
  • VOOV HALLAND

Är du en person som brinner för att hjälpa både människor och djur? Är du en person som vill vara med och utveckla en förening som fortfarande är relativt ny? Tycker inte du heller att någon ska behöva lämna sin bästa vän för att lämna en våldsam relation?

Våld i nära relationer är ett omfattande problem på alla samhällsnivåer med allvarliga konsekvenser för de som utsätts.När det finns djur i familjen blir det ännu svårare. Djuret riskerar att utsättas för hot och våld för att ge våldsutövande mer makt och kontroll. När den våldsutsatta med husdjur behöver ta sig till skyddat boende uppstår problem – de flesta kvinnojourer och andra skyddade boenden har djurförbud, ofta på grund av allergier. Det leder till att många våldsutsatta stannar kvar i sin relationer för att skydda djuren, trots allvarliga hot och våld.

VOOV förmedlar därför, genom de organisationer som möter och hjälper våldsutsatta, tillfälliga jourhem åt djuren när djurägaren befinner sig i skyddat boende. Riksförbundet VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta – har anslutna lokalföreningar runt om i landet som i sin tur tar hand om placeringen av djuren i olika jourhem.

Nu söker vi flera som vill vara med och driva Hallands lokalförening framåt! Vi söker framförallt dig som vill sitta på en styrelsepost eller sköta annat administrativt arbete som tex medlemsregistrator eller informatör. Har du en idé om vad du skulle kunna bidra med till föreningen, får du jättegärna kontakta oss! Att vara engagerad i VOOV är givande, roligt och oerhört lärorikt. Men det innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet.

​Mer information hittar du på vår hemsida www.voov.nu

När och var ska uppdraget genomföras: 
Hallands län
Specifika önskemål eller information: 
För att kunna vara aktiv medlem i föreningen så får du inte finnas i belastningsregistret eller ha djurförbud. Innan du påbörjar ditt uppdrag i föreningen önskar vi att du är med i våran studiecirkel för att få kunskap om våld mot människor och djur i nära relationer samt om det praktiska arbetet i VOOV.
Minimiåtagande: 
Just nu finns det flera poster vi behöver fylla. Beroende på uppdrag så skiljer sig tidsåtgången, men räkna med 4-10 timmar i månaden.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.