VOOV Uppsala

De flesta skyddade boenden i Sverige saknar eller har mycket begränsade möjligheter för våldsutsatta att ta med sig sitt husdjur, ofta på grund av allergier.

Organisation: 
VOOV Uppsala
Plats: 
Uppsala