Amnesty Malmö söker nya styrelsemedlemmar!

Organisation: 
  • Amnesty International, Malmö
Plats: 
  • Skåne
  • Malmö
Ändamål: 
Mänskliga rättigheter

Har du eller känner du någon som har ett brinnande engagemang för mänskliga rättigheter? Har du eller denne kompetens inom ämnet eller tidigare erfarenhet av ideellt styrelsearbete? Då är det kanske kandidaten för oss!

Amnestystyrelsen i Malmö är en grupp valda ledamöter som ansvarar för styrningen i Malmöområdet och dess verksamhet mellan årsmötena. Andra ansvarsområden är att se till att distriktets verksamhetsplan och årsmötesbeslut verkställs. Personer sökes till följande poster:

Ordförande

Kassör

Valberedning

Revisorer

Övriga ledamöter

Styrelsen utses på årsmötet som hålls den 5 mars. Alla medlemmar i Amnesty som befinner sig i Malmöområdet är valbara till styrelseledamöter. Nyblivna medlemmar blir kvalificerade för nominering i samband med en grundläggande dagskurs.

Vi hoppas få höra från dig!

//Amnesty Malmös Valberedning

När och var ska uppdraget genomföras: 
Styrelsen väljs för ett år och uppdraget genomförs i Malmöområdet. Intresserade som inte är bosatta i Malmö har också möjlighet att söka, men måste vara beredda att befinna sig i Malmö när styrelsen kommer överens om det.
Specifika önskemål eller information: 
För att bilda en kompletterande styrelse letar vi efter olika kompetenser hos de nominerade. Det innebär att akademisk bakgrund, en aktivistbakgrund och/eller styrelseerfarenhet är mycket efterfrågat, men vem som helst med ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter bör självfallet anmäla sitt intresse eller nomineras.
Minimiåtagande: 
Medlemmar i styrelsen beräknas lägga ett par timmar i veckan till styrelsearbete, både hemifrån och från Malmökontoret.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.