Samarbeten

Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.

Volontärbyrån har olika former av samarbeten. Vi samarbetar till exempel med kommuner som vill stödja det lokala föreningslivet, med företag som vill uppmuntra sina anställda att engagera sig i ideella uppdrag på arbetstid och med ideella riksorganisationer där vi bland annat skräddarsyr utbildningar. 

Volontärbyrån har mångårig erfarenhet av den ideella sektorns förutsättningar och av vad som motiverar och engagerar människor.

Har du några frågor så kontakta oss på 0771-24 14 00 eller info@volontarbyran.org.

Vad är en volontär?

En volontär är en person som frivilligt utifrån sin egen lust och vilja engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar vi även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar.

Vad är en volontärsamordnare?

Volontärsamordnaren i organisationen är den som rekryterar, leder och motiverar de frivilliga i verksamheten. Dessa uppgifter kan ligga på en person eller delas upp på flera. Andra vanliga benämningar är frivilligledare, kontaktperson och projektledare.

Kostar det något för ideella organisationer att använda Volontärbyrån?

Nej, det är kostnadsfritt för ideella organisationer att annonsera på Volontärbyrån. Det kostar heller inget för volontärer att anmäla sitt intresse för era uppdrag. När det gäller våra utbildningar är vissa kostnadsfria och andra har en deltagaravgift.