Köp en av våra populära handböcker eller rapporter och utveckla dig och din organisation.

Att leda frivilliga i föreningslivet
Denna handbok tar upp allt från rekrytering och introduktion av ideella och volontärer till hur du kan utveckla och stimulera engagemang.

Att inkludera fler i föreningslivet
Boken ger dig som jobbar eller är engagerad i ideella organisationer grundläggande kunskap om mångfald och normkritik.

Jämställd rekrytering
Rekrytera jämställt till styrelser – läs om andra organisationers erfarenheter och kom igång själv.

Volontärbarometern – en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang 2016
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Läs mer om varför människor engagerar sig ideellt och vad de ger dem i vår årliga rapport. Ladda ner ett kostnadsfritt exemplar här.