Att gå från deltagare till engagerad - vem ser vi som volontär?

Taha Saleh och Jonathan Österlund från Individuell Människohjälp och Marie Persson från Västmanlands Idrottsförbund delade med sig av sina erfarenheter på ett av Volontärbyråns seminarium. Nedan hittar du några tips från dem på hur er förening kan arbeta.

Taha Saleh: Det är viktigt att känna sig välkommen och trygg! Jag kände alla som jobbade på Individuell Människohjälp i Stockholm. Ett första steg var att vara deltagare i IM:s verksamhet DUO Stockholm, sedan var steget till bli volontär i verksamheten Rådrum inte lika stort.

Jonathan Österlund : Sudda ut rollerna. Vi ser alla som deltagare i vårt språkcafé och vi har gått ifrån rollerna volontär och deltagare. Alla som deltar går på samma informationsmöte och får samma information. Ställ ofta frågan "vill du bli volontär".

Marie Persson: Gör det enkelt - sänk trösklarna för deltagande. Några exempel; Ha prova-på-tillfällen för vuxna, börja med drop-in träning, gör ledarkurserna kortare och enklare så att fler kan gå från deltagare till ledare inom en idrott.

Några tips för att få deltagare att bli volontärer

  • Gör det enkelt: Ge samma information till volontärer och deltagare samtidigt.
  • Låga trösklar: Se över hur era aktiviteter är utformade, exempelvis vilka tider och på vilket sätt deltagandet ser ut.
  • Representation: En deltagare ska kunna identifiera sig med en volontär, då kan hen också se sig själv i rollen som volontär.
  • Anpassa förutsättningarna: Är en person styrelseovan kan den delta som en observatör på era styrelsemöten och efter en tid bli en fullvärdig styrelsemedlem.
  • Byt titlar/kasta om roller: Måste deltagare och volontärer ha olika titlar? Kan alla benämnas som deltagare istället? Fundera på när det är viktigt att definiera rollerna.