Bli vittnesstöd i Norrtälje tingsrätt!

Organisation: 
  • Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Norrort
Plats: 
  • Stockholm
  • Norrtälje
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Mänskliga rättigheter

Vill du ha en meningsfull fritid och samtidigt göra en insats för brottsdrabbade? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga med flera. Som vittnesstöd ger du stöd och information på plats dagtid i Norrtälje tingsrätt. Vi har även träffar några gånger per termin då vi varvar intressanta föreläsningar med erfarenhetsutbytesmöten.

Du måste inte ha erfarenhet av ideellt arbete, men du behöver ha en vilja att hjälpa andra, tid för uppdraget, ha lätt för att ta kontakt med nya människor och ha en positiv människosyn.

Vi söker dig som är över 21 år och är intresserad av brottsofferfrågor. Du är lugn och trygg, lyhörd samt ansvarsfull. Du har lätt för att ta kontakt med nya människor, kan arbeta självständigt och delar Brottsofferjourens värdegrund. Du får gärna tala andra språk. Vi ser gärna att våra volontärer har olika bakgrund och erfarenhet, det viktiga är att vara en bra medmänniska.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Man utför man sitt uppdrag ca en dag per månad i Norrtälje tingsrätt.
Specifika önskemål eller information: 
Nästa grundutbildning startar under våren 2018 i Norrtälje så snart vi har fått ihop ett antal intresserade. Varmt välkommen att höra av dig!
Minimiåtagande: 
Minst 1 dag per månad. Dessutom bör du kunna komma 1-2 ggr/termin på interna möten och föreläsningar. Vi vill gärna att du ska kunna vara ideellt verksam i minst 1 år efter att du har blivit färdig volontär.
Adress: 
Sköldvägen 10A
19147 Sollentuna
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.